Hoe werkt samenvooronzeschool.nl

1. Jullie kiezen één of meerdere artikelen van onze website: www.samenvooronzeschool.nl

2. Wij maken gratis deze items op in júllie schoolstijl én we creëren gratis een online of offline verkoopplatform. Er zijn dus geen kosten voor jullie school!

3. Het enige wat jullie als school moeten doen is leerlingen en ouders via de school app, brief of e-mail op de hoogte brengen van de actie! Zij moeten vervolgens zelf weer zoveel mogelijk familie en vrienden op de hoogte brengen! De inspanning die we vragen is dus minimaal!

4. Enkel datgene wat verkocht is, bestellen jullie bij ons, niet meer en niet minder. Jullie hebben dus geen voorraadrisico’s en er is geen financiering nodig; de omzet van de artikelen stroomt namelijk direct jullie schoolkas in.

Mocht je toch al vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op!